Skip to main content

INOVACIJE

Inovacije su pokretačka snaga rasta i razvoja grupe Legrand.

 • DINAMIČAN PRISTUP

  RAZVOJU

  U odjelu inženjeringa i dizajna zaposleno je 2.300 djelatnika koji rade na osmišljavanju i razvoju rješenja budućnosti. Legrand ima dinamičan pristup inovacijama i konstantno povećava ulaganja u istraživanje i razvoj (otprilike na razini od 4,8% prodaje grupe), što omogućuje održavanje visoke stope komercijalizacije novih proizvoda za različita tržišta.

 • INOVACIJE

  U SRCU SVAKOG PROJEKTA

  Legrand je stvorio inovacijske centre sa zadaćom nadgledanja procesa kontinuiranog istraživanja potreba i praktičnog razvoja ideja. Ova inicijativa ima za cilj promovirati duh inovacije - bitnu vrijednost za Grupu - unutar svih timova, ne samo onih uključenih u industrijske procese, već i onih u odjelima razvoja, marketinga ili prodaje..

 • EKOLOŠKI RAST I RAZVOJ

  UŠTEDA ENERGIJE

  Inovacija znači djelovati danas kako bismo pripremili profitabilan, dugoročan i odgovoran razvoj sutra. Legrand je posvećen dugoročnoj učinkovitosti uz zaštitu okoliša..