Skip to main content

ŠTO I KAKO RADIMO

Saznajte više o Grupi Legrand, našoj povijesti, ulozi inovacija u našoj DNK i također o našoj korporativnoj društvenoj odgovornosti.

SAZNAJTE VIŠE
GRUPA LEGRAND
SAZNAJTE VIŠE
INOVACIJE
SAZNAJTE VIŠE
DRUŠTVENA ODGOVORNOST
SAZNAJTE VIŠE